Poziv na dostavu ponuda – izgradnja pješačke staze na dijelu DC 41 na području Općine Peteranec – produžetak ulica Matije Gupca

Poziv na dostavu ponuda – izgradnja pješačke staze na dijelu DC 41 na području Općine Peteranec – produžetak ulica Matije Gupca

Poziv na dostavu ponuda – izgradnja pješačke staze na dijelu DC 41 na području Općine peteranec – produžetak ulica Matije Gupca

PRILOG 1 – Ponudbeni list(1)

PRILOG 2 – Obrazac Izjave ponuditelja o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora

PRILOG 3 – Obrazac Izjave ponuditelja o dostavi jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Troškovnik – pješačka staza produžetak ulice Matije Gupca .xlsx.