Poziv na dostavu ponuda – zimska služba

Poziv na dostavu ponuda – zimska služba

POZIV NA DOSTAVU PONUDA, zimska služba

PRILOG 1 – ponudbeni list

PRILOG 2- obrazac izjave o nekažnjavanju

TROŠKOVNIK