Poziv na testiranje i intervju za radno mjesto referenta za računovodstvene poslove

Poziv na testiranje i intervju za radno mjesto referenta za računovodstvene poslove

Na temelju članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18. i 112/19), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu referenta za računovodstvene poslove u Jedinstveni upravni odjel Općine Peteranec na određeno vrijeme – od 6 mjeseci radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao uz obvezni probni rad od dva mjeseca, upućuje Poziv na testiranje i intervju.

Postupak provjere znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje radnog mjesta Referenta za računovodstvene poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Peteranec održat će se dana 9. studenoga 2022. godine (srijeda) s početkom u 8,00 sati u zgradi Općine Peteranec u Peterancu, Matije Gupca 13, Peteranec.

Svi detalji nalaze se u priloženom dokumentu.