POZIV udrugama, klubovima, školama, vrtićima te pojedincima s područja Općine Peteranec

POZIV udrugama, klubovima, školama, vrtićima te pojedincima s područja Općine Peteranec

Već tradicionalno Općina Peteranec izdat će svoj općinski list. Kao i prijašnjih godina termin izlaska je u prosincu, a list će biti besplatno dostupan svima.
Ovim putem Općina Peteranec poziva sve udruge, klubove, škole, vrtiće te pojedince da dostave materijale (tekstove i fotografije) kojima bi se željeli predstaviti u listu.
Za sva pitanja slobodno se obratite na e-mail: press@peteranec.hr

Materijale dostaviti na e-mail adresu: press@peteranec.hr
Rok za dostavu materijala je 15. studeni 2022. godine.