POZIV za dostavu ponuda za izgradnju parkirališta uz groblje u naselju Sigetec

POZIV za dostavu ponuda za izgradnju parkirališta uz groblje u naselju Sigetec

05 Troškovnik Parkiralište uz Groblje Sigetec VARJANTA II BEZ CIJENA (xlsx)

08 Poziv za dostavu ponuda (docx)