Pravovaljana i Zbirna lista kandidata za izbor članova vijeća Romske nacionalne manjine u Općini Peteranec

Pravovaljana i Zbirna lista kandidata za izbor članova vijeća Romske nacionalne manjine u Općini Peteranec

Dokument za preuzimanje:

Pravovaljana i Zbirna lista kandidata za izbor članova vijeća Romske nacionalne manjine u Općini Peteranec (PDF)