Priredba povodom Sv. Nikole u Vatrogasnom domu

Priredba povodom Sv. Nikole u Vatrogasnom domu

Povodom blagdana svetog Nikole u Vatrogasnom domu u Peterancu upriličena je
priredba koju su pripremile tete i djeca iz Dječjeg vtrtića “Lastavica” te
je nakon priredbe sveti Nikola podijelio darove koje je osigurala Općina
Peteranec.