Priredba povodom Sv. Nikole u župnoj crkvi

Priredba povodom Sv. Nikole u župnoj crkvi

U nedjelju 4. prosinca u župnoj crkvi svetog Marka u Sigecu Caritas Župe svetog Marka organizirao je priredbu na kojoj su nastupila djeca područne škole i dječjeg vrtića „Potočnica“ . Priredba je bila povodom dolaska Svetog Nikole, a na kraju su djeca darivana slatkišima.