Prva advenstka svijeća

Prva advenstka svijeća

U nedjelju je nakon održane Svete mise u crkvi Sv. Petra i Pavla u Peterancu upaljena prva adventska svijeća na vijencu koji je postavljen na fontani u središtu sela.