Prvi dan škole

Prvi dan škole

Kao i svake godine sve učenike s područja Općine Peteranec prvog dana početka nastave 3. rujna 2018. na školskim klupama dočekale su bilježnice s radnim priborom, a učenike od prvog do četvrtog razreda područnih škola u Peterancu i Sigecu osim bilježnica dočekao je radni pribor, likovni materijal i slatkiši. Općina Peteranec je u tu svrhu iz Proračuna izdvojila 16.000,00 kuna.