Obnova Župne crkve u Sigecu

Obnova Župne crkve u Sigecu

Općini Peteranec prošle godine upućen je plan rada za 2016. godinu za obnovu Župne crkve u Sigecu. Na ime radova Općina Peteranec ove je godine uplatila 70.000,00 kuna što smo uredno pravdali sa računima po izvedenim radovima.

Zahvaljujući Općini i darovima Vjernika uspjeli su se izvršiti određeni radovi, a to su: nova elektrifikacija zvona, obnova elektroinstalacije, saniranje malog i velikog koruša i priprava za daljnje radove, priprema i postavljanje bračkog kamena na prostor svetišta, soboslikarski radovi u cijeloj Crkvi do njenih svodova, bojanje klupa i ispovjedaonica, stolarski radovi na popravku ulaznih vrata i bojanje istih, te izbijanje žbuke na vanjskom dijelu zidova u visini od 1,30 metra oko cijele Crkve radi isušivanja vlage, što je sve izvršeno u dogovoru sa konzervatorskim odjelom u Bjelovaru.

Zahvaljujem se na dosadašnjoj suradnji i osiguranim te isplaćenim materijalnim sredstvima Općini Peteranec te smatram da su ista valjano utrošena, preporučam se i nadam budućoj suradnji.

ŽUPNIK:
Leon Lozančić