Raspored odvoza otpada, razvrstavanje otpada i cjenik javne usluge prikupljanja otpada

Raspored odvoza otpada, razvrstavanje otpada i cjenik javne usluge prikupljanja otpada

Dokument za preuzimanje:

Drava kom – cjenik (PDF)