Redovni odvoz miješanog komunalnog otpada

Redovni odvoz miješanog komunalnog otpada

Redovni odvoz miješanog komunalnog otpada te reciklabilnog otpada (papir i plastika) na području Općine Peteranec za sada se obavlja prema utvrđenom rasporedu.

Sukladno odlukama Stožera civilne zaštite RH, molimo korisnike da čim manje prilaze radnicima Drava Kom-a na terenu, a ako je to baš neophodno da drže minimalni razmak od 2 metra.