Rezultati izbora

Rezultati izbora

REZULTATI IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE PETERANEC (PDF)

REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PETERANEC (PDF)