Rezultati izbora za načelnika i članove vijeća Općine Peteranec

Rezultati izbora za načelnika i članove vijeća Općine Peteranec