Testiranje kandidata prijavljenih na oglas za prijam namještenika/ice u službu

Testiranje kandidata prijavljenih na oglas za prijam namještenika/ice u službu

Testiranje kandidata prijavljenih na oglas za prijam namještenika/ice u službu na određeno vrijeme – 6 mjeseca, radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Drnje na radno mjesto komunalni radnik – grobar, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) održat će se

30. lipnja /četvrtak/ 2016. godine u 7,30 sati

u vijećnici Općine Peteranec, Matije Gupca 13, Peteranec

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi pozivaju se na testiranje.