Upis djece u Dječji vrtić Vrapčić

Upis djece u Dječji vrtić Vrapčić

Poštovani roditelji/skrbnici,

obavještavamo da će se predaja dokumentacije za upis djeteta u Dječji vrtić Vrapčić provoditi od 18. svibnja 2020. do 29. svibnja 2020. Dokumentacija se šalje ISKLJUČIVO POŠTOM na adresu:

Dječji vrtić Vrapčić

Mihovila Pavleka Miškine 1

48316 Đelekovec

Naznaka: „Upis djeteta u Dječji vrtić Vrapčić“

 

Uz svu dokumentaciju koja se odnosi na status djeteta i roditelja/skrbnika (navedena u Zahtjevu), obavezno je potrebno detaljno i istinito popuniti i poslati:

Zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić Vrapčić

Obrazac za inicijalni razgovor

Suglasnost o obradi osobnih podataka

 

Posebno Vas molimo da pročitate Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Vrapčić.

Priložena dokumentacija treba biti valjana i kompletna. Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati.

Dobiveni redni broj (šifru) djeteta pod kojim ćete pratiti rezultate upisa poslat ćemo SMS porukom.

Na inicijalni razgovor bit će pozvani oni roditelji/skrbnici i djeca u čijem slučaju stručna služba procijeni da ga je potrebno provesti.

Roditelji/skrbnici čija se djeca nalaze na listi čekanja dužni su ponovno pristupiti postupku upisa djece u Dječji vrtić Vrapčić s dokumentacijom najnovijeg datuma.

Roditelji/skrbnici čije je dijete smješteno u područni objekt izvan mjesta prebivališta moraju podnijeti samo Zahtjev za upis djeteta u vrtić u predviđenom periodu kako bi se dijete od 1. rujna nove pedagoške godine premjestilo u željeni objekt.

Svi detalji nalaze se u priloženoj Javnoj objavi upisa za svaki područni objekt.

 

Ukoliko imate dodatnih pitanja, molimo Vas da nazovete broj: 048/831-492.

 

Ravnateljica Dječjeg vrtića Vrapčić

Sanela Brgles