Uputa o razvrstavanju otpada

Uputa o razvrstavanju otpada

Dragi mještani podsjećamo sve na odgovorno ekološko ponašanje.

Počinje se u ranom djetinjstvu kada djecu upoznajemo s važnošću očuvanja okoliša i izvora energije. Nažalost (NE)kultura vidljiva je na našim ulicama, jer u spremnike za odvajanje otpada ubacuje se sve i svašta.

Komunalno poduzeće Piškornica u suradnji sa Općinom Peteranec postavilo je u naša mjesta spremnike za odvajanje otpada za staklo (ZELENI), papir (PLAVE BOJE), plastiku i tetra ambalažu (ŽUTE BOJE) te tekstil (SMEĐE BOJE)

Neodgovoorni pojedinci osim što NISU EKOLOŠKI OSVIJEŠTENI, zagađuju i miješaju već razvrstani otpad . Dovoljno je pogledati sastav kontejnera.
Da bi to izbjegnuli, pročitajte opće upute.

Hvala, što čuvate naš kraj.

Razvrstavanje kućnog otpada – opće upute
Otpad razvrstavamo prema vrsti materijala. Ambalažu od različitih proizvoda potrebno je očistiti od ostataka sadržaja. U spremnike za papir, metal, plastiku i staklo u pravilu ne odlažemo opasne ili zapaljive tvari, odnosno ambalažu s ostacima istih.

Kako razvrstati kućni otpad – što ide u koju kantu?

  Razvrstavanje kućnog otpada – staklo


U kantu ili spremnik oznake STAKLO (obično zelene boje) odlažemo ambalažno staklo. Pod ambalažnim staklom podrazumijevamo: Staklene boce, staklenke, teglice (očišćene od ostataka sadržaja, bez čepova i poklopaca), razbijene staklene čaše (ne kristalne!)

Razvrstavanje kućnog otpada – papir


U plavu kantu ili spremnik s oznakom PAPIR odlažemo papir i karton. Pod ovim pojmovima podrazumijevamo sljedeće: Novine, časopisi, reklamni letci, prospekti, katalozi, kalendari
Knjige s papirnatim ili kartonskim koricama, bilježnice, notesi (bez spiralnog uveza)
Uredski papir, papirnate omotnice, pisma, kartonski fascikli
Čiste papirnate vrećice
Karton i kartonska ambalaža (spljoštena i u manjim komadima), kartonska ambalaža za jaja
Valovita ljepenka U plavu kantu ili spremnik

NE odlažemo sljedeće: Plastificirani papir
Upotrebljene papirnate maramice, salvete i pelene
Korišteni papirnati tanjuri i čaše
Fotografije
Vlažni ili truli papir ili karton
Prljavi papir
Knjige s plastificiranim ili kožnim koricama

Plastika, metal i tetra ambalaža


Razvrstavanje kućnog otpada – metal
U kantu ili spremnik s oznakom MET (smeđe boje sa natpisom metal) odlažemo metalni otpad. Pod ovim pojmom podrazumijevamo sljedeće: Limenke, konzerve, metalni čepovi i poklopci (ambalaža treba biti isprana i, ako je to moguće, spljoštena)
Aluminijska folija

Razvrstavanje kućnog otpada – plastika


U kantu ili spremnik s oznakom PET (obično žute boje) odlažemo plastični otpad. Pod plastičnim otpadom podrazumijevamo sljedeće: Plastične boce od soka, mlijeka, vode
Plastične boce od ulja i octa
Ostala plastična ambalaža, poput čaša od jogurta ili posudica margarina
Jednokratni plastični pribor za jelo
Čiste plastične vrećice i plastične, prianjajuće folije
Predmeti od plastike (npr. dječje igračke, zdjelice i slično)
Boce sredstava za osobnu higijenu i čišćenje
Napomena: sva plastična ambalaža treba biti isprana od ostataka sadržaja i, ukoliko je to moguće, spljoštena.

Tetrapak ambalaža (prije odlaganja, tetrapak je potrebno spljoštiti, isprati i ukloniti plastični poklopac)

Napomena: pojedini gradovi i naseljena mjesta imaju posebne spremnike za tetrapak ambalažu. U tome se slučaju tetrapak ne odlaže među papir i karton.

Besplatno zbrinjavanje električnog i elektroničkog otpada potrebno je nazvati na broj 0800 444 110.

Ostale informacije vezane uz odvoz i razvrstavanje otpada te odvoz glomaznog otpada mogu se dobiti na broj komunalnog poduzeće „Piškornica“ 048 220 242.

 

Otpad nije smeće

Osviještenost o recikliranju i kompostiranju u Hrvatskoj je na prilično niskom nivou, a mnogi ni ne znaju razliku između smeća i otpada. Naime, otpad je sve ono što planiramo baciti, ali se može ponovno iskoristiti, popraviti ili reciklirati dok je smeće dio otpada koji završava na odlagalištima smeća iako se često odbacuje i u prirodu. U kućanstvima najveći dio otpada čine papir, ambalaže i ostaci hrane stoga je ključno te stvari reciklirati odnosno kompostirati. To možete tako da posebno odvajate sljedeće:

  • papir – novine, bilježnice, prospekti, papirnata i kartonska ambalaža
  • plastiku – ambalaža deterdženata, šampona, kozmetike, tetrapak ambalaža, konzerve, plastične vrećice, plastični tanjuri, ambalaže od jogurta i sira, boce od jestivog ulja i destilirane vode
  • staklo – boce, staklenke i čaše
  • limenke – isključivo one od pića
  • biootpad – ostaci povrća i voća, ljuske od jaja, talog od kave i čaja, pokošena trava i živica, suho granje, lišće, uvelo cvijeće, korov, slama, piljevina, sijeno

Osim toga, reciklirati možete i staru odjeću u za to namijenjene kontejnere, a ovisno o mjestu u kojem živite možete se raspitati i kamo odložiti glomazni otpad poput kućanskih aparata i uređaja. Vrlo je važno da promjenama doprinesemo na osobnoj razini počevši s recikliranjem – Ne smijemo čekati nekog drugog da se počne ponašati odgovorno već moramo shvatiti da kada nanosimo štetu prirodi na taj način indirektno ugrožavamo i sebe.

Briga o okolišu je svačija odgovornost jer naše dvorište ne završava tamo gdje postavimo ogradu. Zato je važno da i mi, pojedinci, ali i privatni sektor zajedno održavamo to dvorište…

Spremnik za papir i karton

Spremnik za miješani komunalni otpad

Nepravilnosti odlaganja na zelenim otocima: