“Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)” na području Koprivničko-križevačke županije

“Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)” na području Koprivničko-križevačke županije

Suradnjom Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u našoj županiji počelo je provođenje projekta zaštite i očuvanja biološke raznolikosti “Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)” na području Koprivničko-križevačke županije u 2015. godini. Tim projektom vlasnici ili korisnici stambenih ili gospodarskih ili druigh građevinskih objekata na kojima se nalazi gnijezdo bijele rode mogu dobiti naknadu u iznosu od 700,00 kuna po gnijezdu. Naknada služi za očuvanje gnijezda bijele rode na građevinskim objektima u Koprivničko-križevčkoj županiji na kojima se to gnijezdo nalazi.

Bijela roda (Ciconia ciconia) pripada europskim gnjezdaricama i strogo je zaštićena Zakonom o zaštiti prirode (“Narodne novine” broj 80/13.) i Pravilnikom o strogo zaštićenim vrstama (“Narodne novine” broj 144/13.). Imajući u vidu činjenicu da je život i opstanak zaštićene vrste bijele rode neizostavno vezan za seosku sredinu i ljude, očuvanje gnijezda na građevinskim objektima i dodjela poticajnih sredstava važan je segment u zaštiti ove močvarne ptice koja je pokazatelj bioraznolikosti i suživota čovjeka i prirode.

Ovim projektom žele se stvoriti pretpostavke da se kroz zaštitu biološke raznolikosti osiguraju preduvjeti za razvoj seoskog turizma odnosno razvoj ruralnog područja.

Obavijest možete vidjeti ovdje.