Zaštita osobnih podataka

Politika zaštite osobnih podataka (docx, 21 KB)

Zahtjev ispitanika za pravo na prigovor Peteranec (doc, 163 KB)

Zahtjev ispitanika za pravo na ogranicenje obrade Peteranec (doc, 162 KB)

Odluka o imenovanju službenice za zaštitu osobnih podataka (PDF, 68KB)

Pravilnik o prikupljanju, obradi i zaštiti osobnih podataka

Službenica za zaštitu osobnih podataka (PDF, 167KB)